Hoogbegaafdenonderwijs

Het opzetten van (fulltime) hoogbegaafdenonderwijs is een vak apart, waarvoor bijzondere expertise nodig is. Vanuit een specifieke missie moet kennis en ervaring worden vertaald naar het ontwikkelen van een schoolvisie. Dit vraagt veel inzicht, geduld, ervaring, (wetenschappelijke) argumentatie en een grote betrokkenheid van alle stakeholders: bevoegd gezag, schoolleiding, zorgcoördinatoren, leraren, ouders en leerlingen.

Het ontwikkelen van hoogbegaafdenonderwijs is een organisch proces, waarin op tijd en op maat moet worden geacteerd en waarin continu moet worden geleerd en worden bijgesteld. Een doorsnee plan van aanpak of ondernemingsplan is niet afdoende.

 

Er zijn veel scholen die een dergelijk concept vanuit goede bedoelingen hebben opgezet, maar er niet in zijn geslaagd duurzaam passend hoogbegaafdenonderwijs te realiseren. Teleurstelling, frustraties, gezichtsverlies en financiële tekorten kunnen het gevolg zijn wanneer een dergelijk gecompliceerd traject met onvoldoende ervaring of expertise zelf wordt ontwikkeld zonder ervaringsdeskundigen.

Ed Verhage kan begeleiding op maat bieden om te komen tot een succesvolle ontwikkeling van deze specifieke onderwijsvorm. Vanuit ervaring met parttime en fulltime hoogbegaafdenonderwijs, kan Ed Verhage (SQOPE Onderwijsadvies) hulp bieden en begeleiden:

 • Oriëntatie- en trainingssessies voor schoolteams en directeuren

 • Werkbezoek op gespecialiseerde locaties

 • Advies aan bestuurders (bevoegd gezag) en directie/management

 • Missie-visietraject (schoolteam inclusief management)

 • Vormgeven voorlichtingsbijeenkomsten stakeholders (teambijeenkomst, ouderbijeenkomst)

 • Coaching en begeleiding van het management

 • Opstellen van een Plan van aanpak en begeleiding bij de uitvoering

 • Kennissessies en trainingssessies (teamscholing)

 • Financieel advies en advies m.b.t. profilering

 • Ondersteuning bij werving & selectie van medewerkers

 • Opstellen van een meerjaren (deel)schoolplan

 • Coaching en begeleiding van medewerkers in de praktijk

 

Ed Verhage (SQOPE Onderwijsadvies) ontwikkelt altijd trajecten en trainingen op maat. SQOPE Onderwijsadvies werkt uitsluitend met ervaren en deskundige adviseurs/trainers/coaches.

 

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Ed Verhage: telefoon 085 06 06 110 of e-mail: info@edverhage.nl (antwoord binnen 3 werkdagen, uitgezonderd periode zomervakantie). U kunt ook contact opnemen via deze website.

 • Facebook Clean Grey
 • Twitter Clean Grey
 • Google+ Clean Grey
 • LinkedIn Clean Grey
 • Instagram Clean Grey
 • YouTube Clean Grey

Disclaimer. Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat de bezoeker instemt met de volgende voorwaarden en bepalingen: Ed Verhage is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor schade ten gevolge het gebruik van deze site of voor het (tijdelijk) niet kunnen raadplegen van de site. De bezoeker (gebruiker) van deze site kan geen enkel recht ontlenen aan de content. De informatie op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing worden gewijzigd. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Alle op deze website getoonde gegevens worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die deze site bezoeken/gebruiken. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, of op enige andere wijze te verspreiden en/of (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ed Verhage. Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie voor de gebruiker van deze site. Ed Verhage is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voor klachten, opmerkingen of signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kan schriftelijk contact worden opgenomen met Ed Verhage (contactgegevens staan vermeld op de website).