Hoogbegaafdenonderwijs

Het opzetten van (fulltime) hoogbegaafdenonderwijs is een vak apart, waarvoor bijzondere expertise nodig is. Vanuit een specifieke missie moet kennis en ervaring worden vertaald naar het ontwikkelen van een schoolvisie. Dit vraagt veel inzicht, geduld, ervaring, (wetenschappelijke) argumentatie en een grote betrokkenheid van alle stakeholders: bevoegd gezag, schoolleiding, zorgcoördinatoren, leraren, ouders en leerlingen.

Het ontwikkelen van hoogbegaafdenonderwijs is een organisch proces, waarin op tijd en op maat moet worden geacteerd en waarin continu moet worden geleerd en worden bijgesteld. Een doorsnee plan van aanpak of ondernemingsplan is niet afdoende.

 

Er zijn veel scholen die een dergelijk concept vanuit goede bedoelingen hebben opgezet, maar er niet in zijn geslaagd duurzaam passend hoogbegaafdenonderwijs te realiseren. Teleurstelling, frustraties, gezichtsverlies en financiële tekorten kunnen het gevolg zijn wanneer een dergelijk gecompliceerd traject met onvoldoende ervaring of expertise zelf wordt ontwikkeld zonder ervaringsdeskundigen.

Ed Verhage kan begeleiding op maat bieden om te komen tot een succesvolle ontwikkeling van deze specifieke onderwijsvorm. Vanuit ervaring met parttime en fulltime hoogbegaafdenonderwijs, kan Ed Verhage (SQOPE Onderwijsadvies) hulp bieden en begeleiden:

 • Oriëntatie- en trainingssessies voor schoolteams en directeuren

 • Werkbezoek op gespecialiseerde locaties

 • Advies aan bestuurders (bevoegd gezag) en directie/management

 • Missie-visietraject (schoolteam inclusief management)

 • Vormgeven voorlichtingsbijeenkomsten stakeholders (teambijeenkomst, ouderbijeenkomst)

 • Coaching en begeleiding van het management

 • Opstellen van een Plan van aanpak en begeleiding bij de uitvoering

 • Kennissessies en trainingssessies (teamscholing)

 • Financieel advies en advies m.b.t. profilering

 • Ondersteuning bij werving & selectie van medewerkers

 • Opstellen van een meerjaren (deel)schoolplan

 • Coaching en begeleiding van medewerkers in de praktijk

 

Ed Verhage (SQOPE Onderwijsadvies) ontwikkelt altijd trajecten en trainingen op maat. SQOPE Onderwijsadvies werkt uitsluitend met ervaren en deskundige adviseurs/trainers/coaches.

 

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Ed Verhage: telefoon 085 06 06 110 of e-mail: info@edverhage.nl (antwoord binnen 3 werkdagen, uitgezonderd periode zomervakantie). U kunt ook contact opnemen via deze website.