Trainingen voor directie en voor teams (basisonderwijs)

Trainingsaanbod voor directeuren/management

Leiding geven aan het ontwerpen van een missie en visie

Hoe neem je een schoolteam mee in een missie-visietraject? Het is belangrijk dat alle teamleden het belang van een missie en visie voor de school inzien, betrokken zijn en input kunnen geven. Praten over de essentie van het onderwijs op de eigen school, het benoemen van drijfveren, het prioriteiten stellen, het vaststellen van en conformeren aan de missie en visie. Allemaal aspecten waar je als schoolleider gericht aandacht moet geven en de regie over moet voeren. Hoe je dit kunt doen en welke hulpmiddelen je hierbij kunt inzetten leer je in deze training, speciaal voor directeuren van het primair onderwijs.

Activeer je team!

Zijn teamvergaderingen voorspelbaar of saai? Kunnen teamleden niet altijd de energie opbrengen om actief bij een overleg betrokken te zijn? Gebruik dan actieve werkvormen en energizers. Dit stimuleert de betrokkenheid, is goed voor de teamgeest, geeft wat ontspanning en werkt inspirerend. Het werkt, echt! In deze training leer je diverse manieren om je team te activeren. Ervaar het zelf. 

Functioneringsgesprekken voeren

Functioneringsgesprekken kunnen heel divers worden ingevuld. Van het geven van waardevolle feedback tot het bespreken van professioneel gedrag binnen het team. In deze training oefen je in een kleine veilige setting een aantal belangrijke technieken met behulp van een trainingsacteur. Er is ruimte voor eigen praktijkvoorbeelden waar je direct je voordeel mee kunt doen in de dagelijkse praktijk. Natuurlijk komen ook POP-gesprekken en beoordelingsgesprekken aan bod.

Please reload

Model Loyaliteit: cirkels van compassie, competentie en concurrentie© (Verhage 2016)​

Trainingsaanbod voor leerkrachten/teams

Ingewikkelde gesprekken voeren

Hoewel het bij het dagelijks werk van leerkrachten hoort om met ouders te communiceren, blijkt dat het voeren van goede gesprekken niet altijd gemakkelijk is. Zeker wanneer deze complex zijn, bijvoorbeeld omdat er 'slecht nieuws' moet worden gebracht. In deze basistraining wordt in een kleine veilige setting geoefend. Met behulp van een professionele trainingsacteur komen diverse voorkomende situaties aan bod. Praktisch werken aan inzichten en vaardigheden. Eigenlijk een 'must' voor elke leerkracht.

Omgaan met talent

Veel leerkrachten en scholen vinden het moeilijk om een goede invulling te geven aan het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Ed Verhage is specialist op dit gebied en kan helpen bij het ontwikkelen van een visie en de vertaling naar de praktijk. Deze kinderen onderwijs op maat aanbieden in de eigen klas of daarbuiten? Er zijn veel mogelijkheden. Van plusklassen tot fulltime hoogbegaafdenonderwijs. Maar het begint met erkenning en herkenning, liefst zo vroeg mogelijk. Dat kan veel problemen voorkomen. Passend onderwijs aan talentvolle leerlingen moet een essentieel onderdeel van elk schoolcurriculum zijn. In deze cursus komen de vele aspecten aan bod en worden deze direct gekoppeld aan de praktijk.

Feedbacktraining

Het geven en ontvangen van feedback is essentieel in een professioneel team. Toch gaat veel leerkrachten dit moeilijk af. Soms omdat men bang is een ander te kwetsen, soms omdat men te weinig ruimte ervaart binnen de teamcultuur en soms gewoon omdat incasseren van professionele kritiek een ontwikkelpunt is. Deze teamtraining is leuk, verhelderend, draagt bij aan een professionele cultuur en geeft deelnemers inzichten en vaardigheden om gericht feedback te gaan geven én ontvangen.

Leerrendement verhogen

Waarom zijn opbrengsten zo belangrijk en welke rol speelt de leerkracht hierin? Hoe verhoog ik het leerrendement in mijn lessen? Wat heeft effect en wat niet? Deze training gaat in op deze belangrijke aspecten van het onderwijs, waar iedere leerkracht mee te maken heeft. Zowel voor startende als voor ervaren leerkrachten. Een training voor zowel individu als voor een heel team (op maat aangepast voor de betreffende school).

Please reload

Organisch dynamisch model PLG’s: KeVe Circle of Grow© (Kemper & Verhage 2014)