top of page

interim-management & onderwijsadvies

analyse - training - coaching - strategisch beleid

Boeien - Binden - Bouwen - Borgen!

Met ruim 25 jaar ervaring in het primair onderwijs op diverse scholen en in diverse functies, is Ed Verhage een allround interim-manager en adviseur.

Ed Verhage is inzetbaar voor complexe interim-opdrachten, teamtrainingen, ontwikkelen van (strategisch) beleid, projectmanagement, leerkracht- en directiecoaching, audits, kwaliteitsverbetertrajecten, (bestuurs)advies en incidentmanagement.

Ed Verhage heeft specifieke ervaring met nieuwbouwtrajecten, fusies, cultuurverandering (professionele cultuur), hoogbegaafdenonderwijs en het ontwikkelen van en leiding geven aan een integraal kindcentrum (brede school).

"Ik wil teams en organisaties helpen om het onderwijs te verbeteren" 

Ideaal leiderschap is volgens Ed Verhage: vrijheid, verantwoordelijkheid, verantwoording in volledige samenhang op alle niveaus binnen een organisatie, altijd gerelateerd aan een gedeelde missie en visie.

Ed Verhage is gericht op een duurzame ontwikkeling van professionele onderwijsorganisaties. Als interim-directeur, trainer en adviseur is Ed Verhage breed inzetbaar in het primair onderwijs.

Teams professioneel in beweging krijgen
Onderwijsadvies & coaching
Management Drives Nederland

Een organisatie en team ontwikkelen vanuit de kracht van mensen. Samen groeien door elkaars krachten en drijfveren te kennen. Hierop inspelen, deze bewust inzetten. 

Naast persoonlijke gesprekken en eigen analyses gebruikt Ed Verhage speciale software om drijfveren en breinvoorkeuren in kaart te brengen. Deze software meet en maakt inzichtelijk wat een team of een persoon motiveert. Daarmee wordt vervolgens een gemeenschappelijke taal aangeboden om gedrag en communicatiestijlen bespreekbaar te maken én gebruik te maken van de kracht van het team en ieder individu.

 

Het instrument Management Drives gebruikt hiervoor een taal met zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. Iedere kleur staat voor een stijl van leiderschap of organisatiecultuur.

Het instrument NBI® (Neethling Brain Instruments) is een snelle en eenvoudige methode om inzicht te geven welke clusters van breinprocessen van nature bij mensen passen en dus bij voorkeur worden gebruikt. Uitkomsten kunnen leren hoe effectiever en met meer plezier kan worden gecommuniceerd en samengewerkt. De uitkomsten worden weergegeven in kwadranten en dimensies.

Ed Verhage is gecertificeerd trainer/licentiehouder voor beide instrumenten. Deze kunnen individueel worden ingezet of in teams. Trainingen van SQOPE zijn vrijgesteld van BTW omdat Ed Verhage als docent van SQOPE is ingeschreven in het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO).

Breinvoorkeuren Ed Verhage NBI Nederland
Logo CRKBO docent transparant.png
thumbnail_MD_certified_partner_2020.png

Interim-management is een vak. Dit vak vraagt om veel kennis en ervaring op het gebied van teamprocessen, verandermanagement, kwaliteitsbeleid, strategisch beleid, wet- en regelgeving, gesprekstechnieken, analyse- en schrijfvaardigheden en psychologie. En uiteraard is effectieve communicatie essentieel.

Ed Verhage is gespecialiseerd in missie en visietrajecten, in kwaliteitstrajecten en in verandertrajecten waar teams geholpen moeten worden om zich verder te professionaliseren.

 

In alle gevallen geldt: teams komen in beweging, waarbij iedereen een eigen rol als veranderaar in het geheel speelt. De veranderaar is dus niet alleen de interim-manager, maar zijn ook de teamleiders en de teamleden.

Een veranderproces starten en begeleiden is intensief en voor alle partijen ook spannend. Daarom zijn missie, visie en (persoonlijke) drijfveren altijd het startpunt om tot (gezamenlijke) verandering te komen. Bewustwording van hoe veranderprocessen werken en welke factoren een rol spelen is een belangrijk aandachtspunt, op individueel en op organisatieniveau. 

Model Loyaliteit: cirkels van compassie, competentie en concurrentie© (Verhage 2016)​

Leren ontwikkelen

FLAG REQUEST

I'm a paragraph. Click here to 

add your own text and edit me.

bottom of page