top of page
Denkinstrumenten boekomslag front.png

Auteurs Jan de Bas en Ed Verhage onderscheiden vijf typen denkers:

  1. De analytische denker

  2. De creatieve denker

  3. De humane denker

  4. De wezensdenker

  5. De holistische denker

 

In het boek worden deze typen denkers nader toegelicht. In de beschrijving van zowel de denkgereedschappen als de casussen wordt een relatie gelegd met deze typen denkers.

Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs

Onderwijsbegeerte in de praktijk

Denkinstrumenten zijn hulpmiddelen voor leidinggevenden in het onderwijs bij het aansturen van individuele medewerkers en (school)teams. Deze instrumenten zijn ontleend aan vijf belangrijke thema's uit de klassieke filosofie, die vertaald zijn naar de hedendaagse onderwijspraktijk en de rol van de schoolleider.  De denkinstrumenten ondersteunen zo de leider in het reflecteren op de eigen werkwijze van leidinggeven.

 

Hierbij wordt een beroep wordt gedaan op het 'hogere orde denken' van de leidinggevende. Het rijke denkrepertoire van filosofen blijkt hiervoor een waardevolle bron. Vanuit de vijf filosofische thema's wordt een praktische vertaling gemaakt naar leiderschap in de hedendaagse praktijk in het onderwijs. De instrumenten hebben allemaal de metafoor van een gereedschap en zijn praktisch toepasbaar.

 

Het boek van Jan de Bas en Ed Verhage beschrijft naast de instrumenten ook vijf typen denkers waarmee de lezer zich kan identificeren. Dat vergroot het eigen inzicht en maakt de toepasbaarheid van de instrumenten effectiever. Het praktische en reflectieve boek is een combinatie van een studieboek en een werkboek. Doelgroep: alle leidinggevenden in het onderwijs, van bouwcoördinator tot schooldirecteur tot onderwijsbestuurder. In het boek zijn enkele casussen opgenomen en zijn inzichten verwerkt van prominente leiders. 

Typen denkers 001.png

Er worden in het boek 22 denkinstrumenten (in de metafoor van gereedschappen) aangeboden. Deze worden volgens een vast patroon uitgewerkt, waarbij wordt verwezen naar belangrijke filosofen en literatuur. Een aantal toonaangevende leiders die door de auteurs zijn geïnterviewd benoemen in het boek hun ervaringen met en zienswijze op de gereedschappen. Hierdoor is het boek herkenbaar en praktisch voor leidinggevenden in alle onderwijssectoren.

Auteurs Jan de Bas en Ed Verhage verzorgen workshops en trainingen, desgewenst op maat vormgegeven voor een specifieke groep, school of organisatie.

 

Een workshop is iets korter van opzet dan een training. In een training wordt meer aandacht besteed aan specifieke casussen, waaronder vraagstukken die door deelnemers aan de training kunnen worden aangedragen. In zowel een workshop als training is er ruim aandacht voor toepassing van de denkinstrumenten in de dagelijkse praktijk.

Ook uitgebreide workshops en trainingen zijn mogelijk, waarbij ook andere experts invulling kunnen geven. Neem contact op voor een workshop of training op maat. Check deze website regelmatig voor aanbod van workshops en trainingen, die online maar ook op locatie kunnen worden verzorgd.

Ook een lezing, presentatie of het invullen van (een deel van) een conferentie is mogelijk. Bijvoorbeeld op een studiedag van leidinggevenden of een directieconferentie. Ook voor specifieke doelgroepen en aangepast aan de wensen en doelen van de organisatie. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Maatwerk voor kleine groepen en ook voor grotere gezelschappen, geplaatst in de context van de organisatie, de studiedag of de conferentie.

 

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte. 

bottom of page