top of page
Ed Verhage

1993-1998

Rotterdams Medisch Pedagogisch Instituut

RMPI-school, speciaal onderwijs

(cluster 4)

leraar & coördinator

specialisatie: 

ernstige gedragsproblematiek

Curriculum Vitae

Ichthus Hogeschool Rotterdam - lerarenopleiding basisonderwijs (hbo)

Achtergrond
Dit zeggen anderen over Ed Verhage
" We zien je als de trekker en het baken van de Leonardoschool. Wij bewonderen de durf die je hebt getoond om dit op te zetten. Je gaf ons het vertrouwen over de visie en de geheel eigen, vooruitstrevende benadering van onderwijs. Centraal staat de brede ontwikkeling van het hele kind. Hoofd, hart en handen daadwerkelijk in de praktijk gebracht! De hoge kwaliteit die je met jouw visie voor elkaar hebt gekregen, is inmiddels ver buiten Dordrecht bekend. We danken je voor je ideeën, moed, voortdurende inzet en voor de prettige gesprekken".  
 
A. van der Heijden -  E. Janssen Groesbeek (juni 2016)
"We zien je als de trekker en het baken van de Leonardoschool. Wij bewonderen de durf die je hebt getoond om dit op te zetten. Je gaf ons het vertrouwen over de visie en de geheel eigen, vooruitstrevende benadering van onderwijs. Centraal staat de brede ontwikkeling van het hele kind. Hoofd, hart en handen daadwerkelijk in de praktijk gebracht! De hoge kwaliteit die je met jouw visie voor elkaar hebt gekregen, is inmiddels ver buiten Dordrecht bekend. We danken je voor je ideeën, moed, voortdurende inzet en voor de prettige gesprekken."  
 
A. van der Heijden -  E. Janssen Groesbeek (juni 2016)

"Ik heb met Ed samengewerkt als zijn collega (interim-directeur). We hebben samengewerkt aan inhoudelijk vorm en inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Ik waardeer zijn ideeën en zijn enthousiasme. Ik vind dat de volgende drie competenties het meest op Ed van toepassing zijn: vakdeskundigheid toepassen, analyseren en kwaliteit leveren. Het is fijn om met Ed te kunnen samenwerken. Zijn professionaliteit, expertise en gedrevenheid staan garant voor kwaliteit. Een vleugje humor maakt het geheel compleet."

René Kemper (Onderwijsarchitect - onderwijsorganisatie en advies) 

"Ed bouwt! Op bestuursniveau, op collegiaal directieniveau en binnen de school met leerkrachten, ouders en kinderen. Ed is visiegericht en inspirerend zet hij daarmee strategisch zijn beleid uit. Verantwoordelijkheid dragen, samenwerken, onderzoeken, meningen delen gaan hand in hand met een hoog kennisniveau. Consequenties verbinden aan keuzes binnen de norm die wordt gezet. Dàt maakt dat een bestuur of een school verder komt. High Performance leiderschap heb ik gevonden tijdens de laatste schoolaudit, die ik deed in het kader van kwaliteitsonderzoek. High Performance leiders krijgen de school en organisatie die zij verdienen. Op elk vlak is dat bij Ed dan ook terug te vinden. Onderwijs zit te springen om dit soort mensen. Geen zesje, want een acht is minstens mogelijk. Iedere organisatie die excellent wil worden en lef heeft om daar voor te gaan, verdient mensen als Ed." 
 
Petra de Jager (interim-manager en trainer)

"Ed Verhage is a very serious and reliable person, who is capable giving you solutions, worked out into the highest requested level of detail. Therefore it means you will get well-considered plans of your questions concerning personal and organizational issues."

Prof. Wil'fred Leonardo Bastiani  (Psychosopher, monadologist & idiolectologist) 

"Ed is in mijn ogen een gedreven persoonlijkheid met een positieve kijk op het leven. Hij probeert het beste uit de mensheid te halen zonder het respect naar de ander te verliezen. Wat mij betreft een ideale collega waar je met vertrouwen mee kan werken."

Peter Keller (Stichting H3O Dordrecht)

"Vanaf het eerste  intakegesprek 3,5 jaar geleden ben ik erg onder de indruk van jouw functioneren als directeur.  Je zegt waar het op staat, schetst zaken niet rooskleuriger dan ze zijn. Je geeft duidelijk aan wat we als ouders wel kunnen verwachten en wat niet. Je benoemt ook zaken die nog niet geregeld zijn. Duidelijk, realistisch en zonder fratsen.  Met jou weet je precies waar je aan toe bent.  Niet alleen een goede directeur, maar vooral ook een prettig persoon. De school heeft onder jouw leiding een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Je bent heel gedreven bezig talentgericht onderwijs op een unieke manier op de kaart te zetten. 

C. van Riesen, ouder Leonardoschool/Dr. H. Bavinckschool  (juni 2016)

"Ed Verhage zie ik als een sterke leider. Binnen het auditteam, gericht op kwaliteit waarin wij beide participeren, zie ik een gedreven persoonlijkheid die de verbinding zoekt en relaties ten positieve kan keren. Ed heeft een helicopterview en durft kritische vragen te stellen. Tevens bezit Ed een dosis humor waarmee met enige regelmaat een kwinkslag wordt gelegd. Kortom Ed is een gewaardeerd collega, attent en betrokken en inhoudelijk weet hij waar het over gaat."

Monica Scholtes (interim-manager / inspirator Florentem) 

"Vanaf het eerste  intakegesprek 3,5 jaar geleden ben ik erg onder de indruk van jouw functioneren als directeur.  Je zegt waar het op staat, schetst zaken niet rooskleuriger dan ze zijn. Je geeft duidelijk aan wat we als ouders wel kunnen verwachten en wat niet. Je benoemt je ook zaken die nog niet geregeld zijn. Duidelijk, realistisch en zonder fratsen.  Met jou weet je precies waar je aan toe bent.  Niet alleen een goede directeur, maar vooral ook een prettig persoon. De school heeft onder jouw leiding een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Je bent heel gedreven bezig talentgericht onderwijs op een unieke manier op de kaart te zetten. 
C. van Riesen, ouder Leonardoschool/Dr. H. Bavinckschool  (juni 2016)
"In het eerste jaar als interim-directeur heeft Ed zich gericht op het proces van het formuleren van een gezamenlijk visie op onderwijs op de Bavinckschool. Hier is het hele team in meegenomen middels enkele inspirerende studiebijeenkomsten. Het team is in dit hele proces meegenomen door ook daadwerkelijk zelf de kracht van het onderwijs op de Bavinckschool te formuleren gericht op de directe praktijk vanuit de klas. Daarnaast heeft Ed ons als team meegenomen naar andere scholen om onze kijk op het onderwijs te verbreden, maar tevens ook bevestigd te krijgen waar we mee bezig zijn en welke richting wij als school op willen gaan.

 

Aangezien wij als Bavinckschool een grote rol vervullen in onderwijs aan meer en hoogbegaafde leerlingen is door Ed gezien dat ook vroeg/voorschoolse educatie hierop moet kunnen worden ingericht. Hierdoor is Ed gestart met de VVE gericht op de peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

 

In het schoolplan zoals dat door Ed is opgesteld, is te zien dat het plan is geschreven gefundeerd op wetenschappelijk onderbouwde modellen. Er wordt gebruik gemaakt van de cyclus van planning en control PDCA (plan do check act) in samenhang met het INK-model op organisatie en resultaatgebieden.

 

Het cyclisch gedachtengoed staat niet alleen beschreven, maar is ook in de uitvoering terug te zien. Sinds het voorgaande jaar is Ed op de Bavinckschool gestart met de Professionele Leergemeenschappen (PLG's) op verschillende onderwijsgebieden. De leerkrachten krijgen hierin zelf de rol om onderzoek te doen op bijvoorbeeld het gebied van filosofie in de school halen, maar ook het verhogen van de resultaten op het gebied van begrijpend lezen. Van leerkachten wordt een onderzoekende houding verwacht, kijkend naar literatuur, samen in gesprek gaan over het vak en het onderwijs. 

Annelies Zarate Diaz (intern begeleider Dr. H. Bavinckschool)

"Tijdens de vele jaren dat ik met Ed Verhage heb gewerkt heb ik Ed leren kennen als een schoolleider die van groot naar klein kan denken. Een organisator, conceptueel denker met gevoel voor presentatie. Kritisch op kwaliteit. Samen met Ed zijn we een initiatief gestart om interne audits te organiseren. Later is dit initiatief uitgegroeid tot een formele werkgroep onderwijskwaliteit. Ik heb Ed ervaren als een duizendpoot die zich blijft ontwikkelen. Zo heeft Ed als interim-directeur gewerkt en hij heeft het concept uitgewerkt van de H3O-Academie. Ed is een betrouwbare persoonlijkheid met een uitstekend taalgevoel!"

Martin Dekker  (interim-directeur / Ligare-online Leiderschap - interim-management - coaching) 

"Ik heb met Ed samengewerkt als zijn collega (directeur). We hebben samengewerkt aan verschillende beleidskundige zaken. Ik waardeer zijn ideeën en zijn zelfstandigheid. Ik vind dat de volgende drie competenties het meest op Ed van toepassing zijn: analyseren, kwaliteit leveren en gedrevenheid en ambitie tonen. Ik ken Ed als iemand die met kennis van zaken processen goed kan analyseren, daarin zijn standpunt goed beargumenteerd weet weer te geven en daarmee waardevolle bijdragen levert aan de totstandkoming van bovenschools beleid. 
Ruurd Bijlsma (directeur cbs De Repelaer / unitdirecteur VO)

"Je komt zelden zo'n talent als Ed Verhage tegen. Een ongelofelijk efficiënt en bijzonder creatief denkend mens, dat zijn de eerste woorden die me te binnen schieten als ik aan hem denk. Als interim-directeur een héle grote opdracht te volbrengen in zeer korte tijd. Met zijn leiderschap en kwaliteit om problemen op te lossen, is het hem gelukt een school stabiel te maken. Ed heeft alles in het werk gesteld om dit met een zelfstandig werkend team en nieuwe directie te kunnen uitbouwen en doorzetten.

Ik ben trots dat wij als school kunnen zeggen dat we als interim-directeur Ed Verhage hebben gehad. Snoeien om te bloeien, zaaien om te oogsten... Dit zijn gezegdes die bij ons op school van toepassing waren. Persoonlijk kan ik zeggen dat ik heel veel van Ed heb geleerd, dank daarvoor!"

Plonia Meijboom-Boender  (CBS De Regenboog Heinenoord, juli 2017) 

"Ed heeft 2 jaar als adviseur en interim directeur op Kindcentrum De Haren gewerkt. We hadden een lange weg te gaan, maar Ed zag dit als een uitdaging. Zijn deur stond altijd open, zodat je binnen kon lopen. Stapje voor stapje bereikte hij de vooraf gestelde doelen. Hij streefde ernaar om achterstanden weg te werken en vernieuwingen goed uit te voeren. Daarbij was hij op de hoogte van de laatste onderzoeken of nieuwtjes. Hij probeerde deze zo goed mogelijk in te passen in de visie en missie van ons kindcentrum. Dit allemaal in een tempo wat het team aankon.
 
Ed was positief, realistisch en werkte er dan ook hard voor om het beste uit ons naar boven te halen. Leren van en met elkaar en talenten benutten vond Ed dan ook erg belangrijk. De twee jaren dat hij bij ons was, zijn omgevlogen. 

Mireille van Zoggel - Foolen (leerkracht Kindcentrum de Haren, 's-Hertogenbosch)

"Samen met Ed (interim-directeur) vormden we het MT. Een hele mooie uitdaging, waarbij ik onze samenwerking nog altijd enorm waardeer. Ed staat voor zijn vak en beschikt over een enorme expertise. Hij is realistisch en houdt daarbij alle omstandigheden (team, ouders, kinderen, samenwerkingspartners) nauwlettend in de gaten en verliest daarbij het onderwijs (kindcentrum) niet uit oog, wat ik persoonlijk heel krachtig vind. We zijn samen een visie en missietraject ingegaan, wat naast hele mooie opbrengsten ook een hele fijne samenwerking heeft opgeleverd! Een enorme verrijking voor het kindcentrum!"

Kelly Libregts  (locatiemanager Kindcentrum de Haren / clustermanager Kanteel Kinderopvang, 's-Hertogenbosch) 

"Gedreven door passie, met lef en een warm hart weet Ed op een gemakkelijke manier contact te leggen en het vertrouwen te winnen van teams. De combinatie van kennis, kunde, ervaring en een warme persoonlijkheid maken hem tot een inspirerend sparringpartner, fijne collega en resultaatgerichte manager. Ed heeft een duidelijke visie op kindontwikkeling en de organisatie hiervan. In een korte periode heb ik veel van hem kunnen leren toen hij als interim schoolleider en ik als locatiemanager van kinderopvang van hetzelfde kindcentrum werkzaam waren."
 
Patricia Verschuuren (voormalig locatiemanager KC Het IJzeren Kind, Kanteel Kinderopvang, Rosmalen)

"Ed is een inspirerende mensenkenner. Iemand die rust brengt in een organisatie door met een scherp oog de juiste analyse te maken, daarna de juiste zaadjes te planten, en vervolgens zowel het team als de individuele mensen in hun kracht te zetten. Hij maakt daarbij gebruik van de nieuwste wetenschappelijke kennis en een rijk netwerk aan externen. Dit alles maakt dat een organisatie weer tot bloei komt. Kortom: een topper!"

Joslyn Wuisman  (MT-lid Kindcentrum De Troubadour, Rosmalen) 

"Met zijn deskundige kijk op onderwijs en zijn analytische denkvermogen weet Ed in een korte tijd de ontwikkelpunten van de school in kaart te brengen. Vanuit een gedegen analyse en een heldere missie en visie werkt Ed stap voor stap aan de verbetering van de onderwijskwaliteit waarbij hij teamleden op een juiste manier weet te positioneren. Dit doet Ed vanuit een open en respectvolle houding met inachtneming van de  competenties van de teamleden. Daarnaast is Ed een fijn persoon om mee te sparren en om mee samen te werken. Met de inzet van Ed heeft basisschool De Blokkendoos de goede eerste stappen gezet richting een professionele schoolcultuur!"

Debbie Boudewijns (intern begeleider basisschool De Blokkendoos, Stichting Leerrijk, Loon op Zand)

Ed heeft het vermogen ergens binnen te komen, zeer scherp te observeren, snel en doelmatig te verbinden en vervolgens de goede acties uit te zetten om effectief resultaat te bereiken. De effectiviteit waarmee hij dit doet en de wijze waarop hij hierbij humor inzet, is inspirerend. Hij geeft ruimte waar mogelijk en stelt kaders waar nodig. Hij neemt de context mee in de wijze waarop hij zaken benadert en is koersvast. Ed is enerzijds een expert en waardeert anderzijds de expertise van een ander. Hiermee zet hij anderen in hun kracht; een empathische leider!

Anke van Kerkhoven  (directeur KC Het Stadshart, Signum Onderwijs, 's-Hertogenbosch) 

Achtergrond, loopbaan en expertise
 • Rotterdams Medisch Pedagogisch Instituut (speciaal onderwijs, cluster 4) Rotterdam & Barendrecht - leraar

 • Groen van Prinstererschool Rotterdam-Feijenoord - leraar

 • De Rank Spijkenisse - adjunct-directeur

 • Mauveschool Dordrecht - directeur

 • Hogeschool Utrecht TTA - praktijkexaminator zij-instroom

 • De Meander Dordrecht - interim-directeur  

 • Hogeschool Inholland - gastdocent, themacolleges  

 • IKC De Fontein Dordrecht - fusiedirecteur  

 • H3O-Academie - projectleider, ontwikkelaar, trainer  

 • Schoolleidersopleiding PentaNova - examengecommitteerde, portfoliobegeleider examenkandidaten  

 • Dr. H. Bavinckschool (IKC) Dordrecht - interim-directeur  

 • Leonardoschool Dordrecht - directeur  

 • Schoolleidersregister Primair Onderwijs Utrecht - Lid Commissie Registratie  

 • CBS De Regenboog Heinenoord - interim-directeur  

 • St. PCBO Rotterdam-Zuid - projectadviseur (hoog)begaafdheid 

 • Voorzitter auditteam, bestuursadviseur

 • KC De Haren 's-Hertogenbosch - adviseur & interim-directeur

 • KC De Troubadour Rosmalen - interim-directeur

 • KC Het IJzeren Kind Rosmalen - interim-directeur

 • Denkinstrumenten voor leidinggevenden - auteur

 • KC Het Stadshart 's-Hertogenbosch - interim-directeur

 • Basisschool De Blokkendoos Loon op Zand - interim-directeur

 • Basisschool Klaver-Heijplaat Rotterdam - interim-directeur 

Organisch dynamisch model PLG’s: KeVe Circle of Grow© (Kemper & Verhage 2014)

 • Ichthus Hogeschool Rotterdam - pabo (Rotterdam)

 • SON Opleiding Schoolleider Primair Onderwijs (post hbo) 

 • Opleiding Train de Trainer (Emergo)  

 • Opleiding licentiehouder Neethling Brain Instruments (Breinvoorkeuren)

 • Netwerk Opleiders (Besturenraad PO)

 • Conference Coalition of the Essential Schools (VS) 

 • Opleiding Interim- en Verandermanagement - De Roo Senior Management Worldwide (Utrecht)

 • Opleiding Auditor Cadenza Onderwijsconsult

 • Studiereizen/conferenties Verenigd Koninkrijk (Londen), Noorwegen, Zweden, Verenigde Staten

 • Diverse (internationale) congressen: leiderschap, 21st century skills, management, hoogbegaafdheid, kwaliteitsbeleid, MBA (Ben Tiggelaar)

 • Opleiding Management Drives IP (gecertificeerd)

 • Cultuurveranderingstrajecten - professionele cultuur

 • Professionele leergemeenschap (PLG)

 • Kwaliteitsbeleid

 • Opbrengsten - verbetertrajecten

 • Coaching (midden)management

 • Projectmanagement

 • Integraal kindcentrum (brede school)

 • Hoogbegaafdenonderwijs / Leonardoschool

 • Fusie

 • Nieuwbouw

 • Missie & visie

 • Training, begeleiding, advies (management - bestuur)

 • Strategisch beleid (regie ontwikkeling SBP)

 • Audit - kwaliteitsadvies

 • Bedrijfsacademie

 • Crisismanagement

 • Meerjaren hervormingsagenda implementeren

Denkinstrumenten boekcover voorkant.jpg
bottom of page